fbpx

HET BEVERBEEKHUIS IN DIEST

waar eten en ontmoeting centraal staan

In 2022 ondersteunde de Hagelandse 101, Het Beverbeekhuis in Diest financieel.
Het Beverbeekhuis is een buurtrestaurant en een project van De Vlaspit vzw. Het is een ontmoetingsplaats in de speelhofwijk in Diest waar iedereen welkom is voor een gezellige babbel of een gezonde maaltijd. Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen er eten aan een sociaal tarief. Het is de centrale ontmoetingsplaats voor de dienstverleners van sociale organisaties die steun verlenen aan de bewoners van de wijk en van sociale verenigingen. Er worden overlegmomenten georganiseerd, infosessies, wijkactiviteiten. Maar Het Beverbeekhuis wil niet enkel sociale doelgroepen bereiken. We mikken op een ruim publiek. Het wil een plek zijn waar mensen van allerlei slag elkaar kunnen ontmoeten, jonger of ouder, met meer of minder kapitaal, meer of minder gekleurd etc. Ook privépersonen of bedrijven kunnen de kleine vergaderzaal of de feestzaal huren. Iedereen is er welkom.
Wat maakt deze plaats nog bijzonder? De keuken en de zaal wordt gerund door mensen in sociale tewerkstelling. Mensen die, omwille van uiteenlopende redenen, moeilijk aan de slag geraken in de reguliere economie.
De Vlaspit is met Het Beverbeekhuis partner in het beleid van de stad Diest in het creëren van “zorgzame buurten”.
Stefan Rutten, directeur van De Vlaspit vzw en de medewerkers van Het Beverbeekhuis zijn de organisatie van de Hagelandse 101 zeer dankbaar voor de ontvangen financiële steun.