fbpx

Parcours

Het pad naar de overwinning.

Parcoursbeschrijving Hagelandse 101
Legende:
RA = Rechtsaf
RD = Rechtdoor
LA = Linksaf

 

1. Na de start nemen we het brugje over de vaart dan RA naar het fietspad van Kolonel Begaultlaan.

2. We steken Kolonel Begaultlaan over aan de brug van de E314 om zo RD tegaan naar het jaagpad van de vaart.
3. Aan het einde van het jaagpad in Wijgmaal RA over de brug van de vaart en onmiddellijk terug RA naar de Vaartdijk.
4. Na 50m LA naar Gebroeders Tassetstraat.
5. We steken de spoorweg over en dadelijk RA naar Stationsstraat.
6. We volgen Stationsstraat tot op het T kruispunt met Remylaan om daar schuin rechts over te steken naar het Lijnloperspad.
7. Op het lijnloperspad nemen we het brugje over de Dijle,
8. Na 350m, voor het bosje, LA naar het pad richting het Vuntpad.
9. Op het einde van het pad RA naar het Vuntpad.
10. Aan het einde van het Vuntpad de Aarschotsesteenweg oversteken en LA.
11. Na 50m RA naar Pleinstraat.
12. 300m verder RA naar de parking waar Rustpost 1 zich bevindt.
13. We zijn inmiddels aangekomen in de gemeente Holsbeek.
14. Na de Rustpost gaan we RA naar Pleinstraat, over de spoorweg en onder de brug van de E314 door om op het volgende kruispunt LA te gaan naar Langeveld.
15. We volgen Langeveld 1,2km om dan RA te slaan naar Attenhovendreef. Het is een laan met grote beuken.
16. Aan het einde van de beukenlaan RD over de Leuvensebaan om zo Attenhovendreef verder te volgen.
17. We volgen deze Attenhovendreef 600m om dan LA te slaan naar Meesberg.
18. Meesberg 740m volgen om dan RA te slaan naar Chartreuzeberg.
19. Op het volgende kruispunt LA naar Meesbergpad.
20. Na 1,3km komen we aan in het centrum van Holsbeek waar RA slaan naar Kortrijksebaan, we passeren hierbij woonzorgcentrum Sint Margaretha.
21. Na Sint Margaretha LA naar Verhaegenstraat.
22. We volgen Verhaegenstraat tot op het einde van de parking van voetbalclub Holsbeek om daar LA te slaan naar het pad richting Rotselaarsebaan.
23. Op het einde van het pad RA naar Rotselaarsebaan,
24. We gaan RD over de brug van de E314.
25. We komen op grondgebied Rotselaar.
26. Aan het industrieterrein RA naar Wingepark.
27. We volgen Wingepark tot aan Java waar Rustpost 2 is gevestigd.
28. Na rustpost even terug LA naar Wingepark om dan RA de Kloosterdreef te nemen.
29. Op het einde van de Kloosterdreef RA aan Aarschotsesteenweg
30. Eerste straat LA Abdijlaan – blijven volgen – onder spoorwegbrug verder naar Drielindenstraat
31. Drielindenstraat blijven volgen tot kruispunt Stationsstraat ( Danone ) RD naar Astridstraat en direct rechtsaf naar Gevelstraat
32. Op het einde van de Gevelstraat LA naar Stationsstraat om daarna de 2de straat, Druivenstraat, LA te slaan.
33. Op het Y kruispunt RD naar Wijngaard.
34. Aan het T kruispunt RA naar Molenstraat.
35. Volg Molenstraat tot aan de Vijfde Liniestraat om daar schuin links over te steken naar het pad Door De Rekkem.
36. We volgen het Pad Door De Rekkem tot aan Bergstraat, daar RA en dadelijk LA naar Dorpsplein.
37. Aan de Kerk van Rotselaar de Provinciebaan oversteken naar Groenstraat en direct LA naar Pastorijstraat.
38. De Pastorijstraat volgen tot aan het kruispunt met Kapelstraat en hier RD oversteken naar Beemdenstraat.
39. Op het Y kruispunt links aanhouden om de Beemdenstraat verder te volgen.
40. Het pad wordt onverhard.
41. We volgen het pad tot op het T kruispunt, daar RA naar Hellichtstraat
42. Na 200m 1ste RA naar Terheidelaan
43. We volgen Terheidelaan 640m, dan LA naar de Torenhoeve waar Rustpost 3 is gelegen.
44. Na de rustpost RA naar Torenhoflaan.
45. We volgen dit pad en nemen het brugje over de Wingebeek om daarna RA te slaan naar het pad rond De Plas van Rostelaar.
46. Na 1km rond De Plas te hebben gestapt RA naar Kerkhofstraat.
47. Volg Kerkhofstraat tot op het T kruispunt, daar RA naar eveneens Kerhofstraat.
48. Na 120m LA naar schoolstraat.
49. We volgen Schoolstraat net voor de Parochiezaal van Hellicht RA te slaan richting kruispunt met Regastraat, daar LA.
50. Volg Ragastraat tot aan Steenweg Op Gelrode, daar RA.
51. Steenweg Op Gelrode 270m volgen dan LA naar Bexemweg.
52. Volg Bexemweg tot aan het jaagpad van de Demer, daar RA.
53. Aan de brug over de Demer de Begijnendijksesteenweg oversteken om het jaagpad verder te volgen.
54. We wandelen nu Aarschot binnen
55. Na 875m jaagpad juist voor het Kasteel van Nieuwland RA naar Beemdenstraat.
56. Volg Beemdenstraat tot op het T kruispunt, daar LA naar Vosdonker.
57. Volg Vosdonker doorheen het Vorsdonkbos tot het kruipunt met de Hoevestraat, daar LA om Vosdonker verder te volgen.
58. Aan het volgende kruispunt met Baan op Rotselaar LA richting spoorweg.
59. Spoorweg onderdoor naar Wipstraat, daar LA.
60. Wipstraat 160m volgen dan RA naar het onverhard pad.
61. Op het einde van het pad de Leuvensesteenweg oversteken en sla RA, vervolgens direct LA naar Oude Steenweg.
62. Neem 1ste straat RA naar eveneens Oude Steenweg.
63. Op het einde van de Oude Steenweg RD naar Lindeboomstraat.
64. Op het T kruispunt LA naar Rillaarsebaan en onmiddellijk RA naar Hondsheuvel.
65. Volg Hondsheuvel en sla de 1ste straat, Waterloosstraat, RA. Daar aan de Moedermeule bevindt zich Rustpost 4.
66. Na de rustpost gaan we over de parking van de Moedermeule RA naar Klarenbos.
67. Boven op het T kruispunt LA naar Gemeentebosweg.
68. Volg de Gemeentebosweg tot aan het T kruispunt, daar LA en direct daarna RA naar het pad Groenenweg.
69. Volg Groenenweg tot aan Beekweg, daar LA en vervolgens op het T kruispunt met Rillaarsebaan RA.
70. Op de Rillaarsebaan 1ste LA naar Gelrodestraat.
71. Op het T kruispunt aan de Kerk van Gelrode LA en dadelijk na de kerk RA naar Heldenstraat.
72. Volg Heldenstraat 400m om in de bocht RA te slaan naar Bergstraat.
73. Volg Bergstraat tot Y kruispunt en hou rechts aan naar Eikelberg.
74. Na 150m RA naar onverhard pad.
75. Na 30m RD het pad volgen tot aan het kruispunt met Papenakkerstraat, daar RA.
76. Volg Papenakkerstraat 380m dan LA naar Gelrodeweg.
77. Volg Gelrodeweg tot aan de verkeerslichten van de Westelijke Ring.
78. De Westelijke Ring oversteken naar Geetsstraat en dadelijk, aan de GSM mast, LA om Gelrodeweg verder te volgen.
79. Aan het volgende kruispunt met Koutetstraat RD tot aan de Leuvensesteenweg, daar RA en onmiddellijk terug RA naar het Pad Orleanstoren langs het Rustoord.
80. Als je aan de bosrand komt volg je het pad met de trappen naar boven tot aan de Orleanstoren.
81. Aan de Orleanstoren is Rustpost 5 gevestigd.
82. Na de rustpost volg je Orleanstoren naar beneden tot aan een groot kruispunt.
83. RD oversteken naar Vestingsstraat om dan op het T kruispunt RA te slaan.
84. 100m verder op de Diestsestraat sla je RA de trapjes op en volg het Pad tot boven.
85. Eens boven LA op het T kruispunt en het pad over de Leiberg volgen tot aan het volgende T kruispunt, daar RA.
86. Op het T kruispunt LA naar Leibergweg.
87. Aan het volgende kruispunt met Schoonhovendreef RD naar Hogeweg.
88. Volg Hogeweg om na de paaltjes LA te slaan naar het pad Schoonhovenbos.
89. Nu het kronkelende pad volgen tot aan Haterbeekstraat, daar RA.
90. Op het volgende kruispunt LA naar Paapbosstraat.
91. Volg Paapbosstraat 650m dan LA naar Heikenstraat, vervolgens neem 1ste RA naar Nopstal.
92. Volg de geasfalteerde weg tot op het volgende kruispunt, daar RA.
93. Na 100m terug RA naar Poelshovenvoetweg.
94. Volg Poelshovenvoetweg tot aan het T kruispunt, daar LA naar Molenstraat.
95. Bij het volgende kruispunt RA naar Huiskens.
96. Volg Huiskens voor 380m en sla LA, vervolgens Huiskens verder volgen.
97. Boven op het kruispunt LA en daarna direct terug LA naar Safraenbergvoetweg.
98. Het pad volgen tot aan Omloopweg en daar LA.
99. Het pad verder naar beneden volgen tot het kruispunt met Molenstraat, daar schuin rechts oversteken tot aan tankstation.
100. We steken de Diestsesteenweg RD over naar Wijper.
101. Na 100m aan het kruispunt RA en Wijper verder volgen.
102. Aan het volgende kruispunt RD naar Roth.
103. Volg Roth tot na de bocht van 90 graden naar links. Daarna RA naar het pad Hoevedreefweg.
104. Volg het pad tot aan het volgend kruispunt, daar LA naar Hoevedreef.
105. Op het einde van de Hoevedreef is aan het Chiroheem van Rillaar Rustpost 6 opgesteld.
106. Na de rustpost LA naar Kortakker.
107. Volg Kortakker tot aan het T kruispunt waar we schuin links oversteken naar een onverhard pad.
108. Volg het pad tot helemaal boven aan het T kruispunt en ga daar RA.
109. Op het volgend kruispunt LA en het pad verder volgen tot aan de asfaltweg Rommelaar.
110. Daar rechts meevolgen en aan het volgende kruispunt RA.
111. We komen weer op een T kruispunt, daar LA en de asfaltweg Rommelaar verder volgen tot aan het kruispunt met de Hompelstraat, daar LA.
112. Volg dit pad en steek het brugje over.
113. Verder het pad volgen tot aan de oevers van de Demer, daar RA.
114. We bevinden zich nu op grondgebied Scherpenheuvel-Zichem.
115. Volg de meanders van de Demer 5km om dan RA het pad in te slaan richting Dijk.
116. Aan het T kruispunt met Dijk RA.
117. We naderen nu de Spellehut waar Rustpost 7 is neergezet.
118. Na de rustpost RA en de 1ste straat LA naar Klottenbergstraat, vervolgens direct RA en Klottebergstraat verder volgen.
119. Op het einde van de Klottenbergstraat LA naar Weg Messelbroek.
120. Na 100m RA naar Wezelbaan.
121. Volg Wezelbaan tot aan T kruispunt, daar RA naar Heidebosstraat.
122. Volg Heidebosstraat 580m tot aan het volgende T kruispunt om daar LA naar Haegeveld te slaan.
123. Aan het volgende kruispunt RD naar Lobbense Molenweg.
124. Aan het volgende kruispunt opnieuw RD en Lobbense Molenweg verder volgen.
125. Vervolgens op het X kruispunt RD en Lobbense Molenweg verder volgen tot op T kruispunt, daar LA naar Rozenstraat.
126. Op het einde van de Rozenstraat RA tot aan het rond punt, daar gaan we LA richting Basiliek van Scherpenheuvel.
127. Voor de ingang van de Basiliek RA tot Albertusplein, daar vervolgens RD naar Brouwerijstraat.
128. Aan het volgende kruispunt RD.
129. Aan het volgende T kruispunt LA naar Zuidervest en dan 1ste RA naar zuidervest.
130. Op het T kruispunt aangekomen RA naar Prattenborgstraat.
131. Net voor het volgende Kruispunt met August Nihoelstraat sla je LA naar het smalle pad richting Den Egger.
132. Aan Den Egger is ook Rustpost 8 gevestigd.
133. Na de rustpost LA, langs Den Egger, naar Koningin Astridstraat, daar RA.
134. Vervolgens RD aan Bisschoppenhoflaan naar Eggersberg.
135. Op het einde van de Eggersberg aan het T kruispunt RA, en na 50m LA naar het onverhard Fonteynvoetpad.
136. Op het einde van het Fonteynvoetpad RA naar de Frans Sneyersstraat.
137. Aan het volgende kruispunt RD en de Frans Sneyersstraat verder volgen.
138. Aan het volgende T kruispunt RA naar Oude Tiensebaan.
139. Na de 1ste bocht naar links LA naar Goede Weide.
140. Aan het kruispunt met Elzenhoutstraat RD en Goede weide verder volgen.
141. Op het volgende kruispunt LA naar Houwaartstraat.
142. Vervolgens 2de LA naar Valvoortstraat.
143. Bijna op het einde van de Valvoortstraat RA naar Vroentestraat.
144. DeVroentestraat blijven volgen en in de bocht rechts aanhouden.
145. Aan het volgende kruispunt RD naar Poelbergstraat.
146. Aan het volgende T kruispunt LA naar Houwaartstraat.
147. Na 100m RD en Houwaartstraat blijven volgen.
148. Op het volgende Y kruispunt links aanhouden naar Miskruisstraat.
149. Volg Miskruisstraat 640m en dan RD naar de Beurtstraat.
150. Aan het T kruispunt LA naar Schoonderbeukenseweg.
151. We zitten nu in de gemeente Tielt-Winge.
152. Dadelijk aan de brug van de E314 vindt u Rustpost 9.
153. Na de rustpost Schoonderbeukseweg verder volgen en vlak na de op en afrit LA en direct terug RA. Volg dit paralelpad tot aan Zavelstraat.
154. Aan het kruispunt met Zavelstraat RD naar Dennenweg.
155. Volg Dennenweg 560m en ga dan RD naar het onverhard pad.
156. Op het volgende kruispunt RA.
157. Volg dit pad tot als je op de verharde Reststraat komt, daar RA naar de onverharde Reststraat.
158. Volg dit onverhard pad tot aan het volgend kruispunt en ga daar RD naar Reststraat.
159. Na 60m RA naar Restkerkweg.
160. Na 200m aan het volgende kruispunt LA naar Restvoetweg.
161. Op het volgende kruispunt met Dorpstraat RD en Restvoetweg verder volgen.
162. Aan het volgende kruispunt met Oude Route RD tot op Ralisweg.
163. Op het T kruispunt aan de sporthal schuin rechts oversteken naar Solveldstraat richting kerkhof.
164. Aan het volgende kruispunt met Rillaarseweg schuin rechts oversteken naar Bergstraat en onmiddellijk RA om Bergstraat verder te volgen.
165. We komen aan de kerk van Tielt waar u Rustpost 10 gaat vinden.
166. Na de rustpost ga je het hellend vlak omhoog tot aan de ingang van de kerk.
167. Daar nemen we de trap naar beneden tot aan de parking.
168. Rechts vooraan in de hoek van de parking nemen we de Guldenvoetweg naar beneden tot aan Sint Annastraat en daar LA.
169. Aan het Y kruispunt met Walenbosstraat RD om dan de 1ste straat, Waterhofstraat, RA te nemen.
170. Volg Waterhofstraat tot aan de hoeve en ga er rond om dan achter de hoeve het smalle pad te volgen tot op het kruispunt met Postweg, daar RA.
171. Na 50m LA naar Keulestraat.
172. Op het einde van Keulestraat RD over het kruispunt naar Dag en Nachtstraat.
173. Boven aan het T kruispunt LA naar Optielt.
174. Aan het volgende kruispunt met Blerebergstraat RD naar Oude Pastoriestraat.
175. Volg Oude Pastoriestraat 300m en ga, na Huize Hageland, RA richting Vlooybergtoren.
176. Boven aan de Vlooybergtoren RA naar Blerebergstraat.
177. Aan het volgende kruispunt RD naar Oude Leuvensebaan.
178. Aan het kruispunt met Bosveldweg RD.
179. Op het volgende kruispunt met Kastanjeweg RA naar Sint Donatusweg. Voorbij de kapel verder naar beneden tot aan het T kruispunt, daar LA naar Optielt.
180. Bij het kruispunt met Keulestraat RD en Optielt blijven volgen.
181. Aan het volgend kruispunt RA naar Bleukenweg.
182. Aan het T kruispunt LA en Bleukenweg verder blijven volgen.
183. Nogmaals op het volgende kruispunt LA en dan na 50m RA naar het Walenbos.
184. In het Walenbos 1ste pad LA.
185. Na 270m RA en dadelijk LA.
186. Vervolgens na 740m aan het T kruispunt LA.
187. Op het volgende kruispunt RA en dit pad volgen tot op het T kruispunt, daar LA naar Haldertstraat.
188. We gaan voorbij de kerk van Houwaart en het school om zo bij Rustpost 11 te belanden in zaal Sint Denijs.
189. Na de rustpost RA naar het T kruispunt, daar RA naar Heikant.
190. Volg Heikant tot het volgende Y kruispunt.
191. Daar RA en Heikant verder volgen tot het volgende T kruispunt, daar LA.
192. We volgen dit pad tot aan de Sint Jozef Kapel en daar RA.
193. Het eerst volgende pad LA naar boven langs de Houwaartse wijngaarden.
194. Boven op het T kruispunt LA naar Wijngaardstraat.
195. Volg Wijngaardstraat tot Y kruispunt, daar gaan we RD, de asfalt wordt een onverhard pad.
196. We wandelen nu terug Holsbeek binnen.
197. Beneden aan het pad rechts aanhouden naar Houwaartsgat.
198. Volg de asfaltweg tot aan het volgende T kruispunt, daar RA naar Terheidse Hoek.
199. Vervolgens aan de verkeerslichten oversteken en het onverharde pad links van de Groenstraat nemen.
200. We volgen dit pad tot aan het infobord van het Kasteeldomein Horst, daar RA.
201. Volg het pad 450m en neem dan het 2de spoor LA.
202. Ga RD tot aan het Kasteel van Horst.
203. Ga vervolgens verder langs de brasserie het Wagenhuis en de parking tot aan het kruispunt, daar RA naar Horststraat.
204. Na 190m volgen LA naar het pad langs de weide.
205. Boven na de helling rechts aanhouden.
206. Aan het volgende kruispunt scherp RA naar het Hof van Hortspad (Bekaf).
207. Volg dit pad tot aan het kruispunt met de Langestraat, daar RD naar Werfweg.
208. Na 50m LA naar de Molenstraat waar Heroes zich bevindt.
209. Bij Heroes is Rustpost 12 neergepoot.
210. Na de rustpost LA en de Molenstraat verder volgen tot aan het kruispunt, daar RA.
211. Aan het volgend kruispunt RD Rodeberg volgen.
212. Net voor de bocht van 90 graden RA en onmiddellijk terug LA.
213. Volg dit pad tot dat je in de bocht van de Gravenstraat uit komt, daar LA.
214. Gravenstraat volgen tot aan de kerk van Kortrijk-Dutsel.
215. Voor de kerk LA naar Gobbelsrode en na het schooltje RA naar Doelestraat.
216. Na de parking aan het schooltje op het kruispunt RD en Doelestraat verder volgen.
217. Vervolgens aan het T kruispunt van Doelestraat RA en het pad naar beneden volgen.
218. Aan het kruispunt beneden LA richting Ganzepoel.
219. Aan het kruispunt met Doelestraat RD Ganzepoel volgen.
220. Op het volgende kruispunt RA naar Dalemstraat.
221. Vervolgens LA aan het kruispunt met Lindestraat en dan RD aan het Kruispunt met de Vekestraat.
222. Aan het Y kruispunt rechts aanhouden naar Kerselarenweg.
223. Op het einde van Kerselarenweg schuin rechts oversteken en de Kerselarenweg verder volgen.
224. In het bos boven links aanhouden om zo terug te dalen en links af te slaan aan de volgende kruising, even daarna terug links aanhouden.
225. Bij het volgende kruispunt eveneens links aanhouden en dadelijk erna RA naar de weide.
226. We gaan verder naar beneden langs de weide om zo aan Rustpost 13 te komen.
227. Hier start ook de Hagelandse 10 + 1.
228. Na de rustpost RA en stijgen we naar het volgende kruispunt, daar LA en direct daarna links aanhouden.
229. We wandelen verder tot net voor de bistro, Het bed van Napoleon, waar we RA slaan naar het Dutselpad.
230. We gaan dan verder RD tot we het Chartreuzebos verlaten.
231. Daar gaan we RD naar de Lemingstraat-Leming.
232. We zitten nu terug in Leuven.
233. Aan het 1ste kruispunt LA naar Slangenstraat.
234. Op het kruispunt met Kruisbooglaan RD.
235. Na 100m RA naar Sneppenstraat.
236. We volgen Sneppenstraat 850m om dan LA de Veldweg te nemen tot op T kruispunt.
237. Daarna RA Martellekensweg
238. Aan het T kruispunt RA naar Schoolbergenstraat.
239. Na 180m LA naar het Negenbunderspad.
240. Onmiddellijk na het oversteken van de Molenbeek RA en het Negenbunderspad verder volgen.
241. Op het volgende T kruispunt LA naar de Alberdingk Thymlaan.
242. Zo komen we aan de Abdij van Vlierbeek waar onze laatste Rustpost 14 is neergezet.
243. We verlaten het domein door de poort langs taverne, In De Rozenkrans, naar de Vlierbeeklaan.
244. Aan het volgende kruispunt RA naar Thomas Woodrow Wilsonlaan.
245. Vervolgens RA naar de Holsbeeksesteenweg.
246. We volgen de Holsbeeksesteenweg 580m om dan net voor de parking LA te slaan naar de Genadeweg.
247. Genadeweg volgen , eerste straat LA : Wilselsesteenweg
248. Aan het T kruispunt steken we schuin rechts over naar het Witte Vrouwenpad.
249. We wandelen naast de parking van de Spar richting Provinciaal Domein.
250. Op de T kruising RA, de bocht naar links volgen en vervolgens LA te slaan naar het Herbeemd Pad.
251. We volgen het Herbeemd Pad tot aan het volgende kruispuntje met de Broekweg.
252. Hier gaan we LA het Provinciaal Domein van Kessel-Lo binnen.
253. We volgen het pad tot aan de vijver, daar RA naar het Molenbeekpad.
254. We wandelen 360m langs de vijver zo achter de speeltuin RA te slaan.
255. We steken het brugje over en direct daarna RA om het Provinciaal Domein te verlaten naar de parking van de Katjeswilgenlaan
256. We gaan nu RD naar de Eénmeilaan.
257. We steken de Eénmeilaan over om dan LA op het fietspad onze weg verder te zetten.
258. Het fietspad gaat na 700m over naar het Brugbergpad en hier houden we rechts aan.
259. Vervolgens gaan we de spoorwegbrug onderdoor en InBev is terug in zicht.
260. Geniet nog van de laatste meters tot aan de finish.
261. Een welgemeende proficiat, U hebt het gehaald!!!